Ulusal Oşinografik Veri Envanteri

Ulusal Oşinografik Veri Yonetimi Komitesi (ULOK), Ulusal Oşinografik Bilgi Merkezleri (ULOBİM) oluşturulması çalışmaları*

ULOK üyesi kurumlar:

*Bu çalışma UlusalOşinografik Veri Tabanı Çalışmaları I. Aşama: Ulusal Oşinografik Veri Envanterinin Oluşturulması 101Y079 kodu ile TÜBİTAK tarafından desteklenmektedir.