Sabit S覺cakl覺k Odas覺

Enstitü’nün Deniz Biyolojisi ve Bal覺kç覺l覺k anabilim dal覺, fitoplankton kültürlerinin sakland覺覺 9 metre karelik Sabit S覺cakl覺k Odas覺 bulundurmaktad覺r. Bu odan覺n s覺cakl覺覺, deniz suyu s覺cakl覺klar覺na göre sabitlenebilmektedir ve yap覺lan deneyin amaçlar覺na göre istenilen s覺cakl覺a getirilmektedir. Sabit S覺cakl覺k Odas覺nda florasan lambalar覺yla donanm覺 raflar bulunmakta olup, 覺覺k iddeti, gereken ekilde ayarlanabilmektedir. Fitoplankton kültürleri, besin tuzu ihtiyaçlar覺 için F/2 medyas覺 içerisinde tutulmaktad覺r.   Deneysel zooplankton çal覺malar覺 da bu odada gerçekletirilmektedir.

Bu odada kültürlenen fitoplankton türleri u ekildedir:

Chrysophyta
   Diatomeae

     Melosira moniliformis
     Asterionella japonica
     Skeletonema costatum
     Phaedactylum tricornotum

Pyrrophyta 
  Dinoflagellata

     Prorocentrum micans

Chlorophyta 
  Prasinophyceae

    Tetraselmis cui 
    Pyramimonodales
    Platymonas suecia

Chlorophyceae
  Chlorella salvia 

    Volvocales
    Dunaliella terciolecta

Chromophyta
  Premnesiophyceae

    Pavlova lutheri

Coccolithophora
    Emiliania huxleyi