Atmosfer Kulesi

Atmosferik aerosolleri anlamak amac覺yla, Atmosferik Çal覺malar Grubu, aerosol özellikleri (parçac覺k ve y覺覺n halde) sürekli ölçümler yapmaktad覺r.

Atmosfer kulesi (Sada), k覺y覺ya çok yak覺n olarak kurulmutur ve 20m yüksekliindedir. Üzerindeki platformda, örnekleme cihazlar覺 bulunmaktad覺r.