KÜTÜPHANE

Gülgün Latif Kütüphanesi

Kütüphane, 1978’de, enstitünün Ankara’dan Erdemli’ye ta覺nmas覺ndan 1 y覺l sonra kurulmutur. Kütüphanenin ilk koleksiyonlar覺, Ankara ODTÜ kütüphanesinden ta覺nm覺t覺r.

Kütüphanenin temel amac覺, fakülte üyeleri ve örencilerin özellikle deniz bilimleriyle ilgili kitap ve dergi koleksiyonlar覺na ulamas覺n覺 salamakt覺r.

Kütüphane bünyesinde bulunan kaynaklar覺n ana bal覺klar覺 unlard覺r: fiziksel oinografi, kimyasal oinografi, deniz kirlilii, deniz biyolojisi, deniz ekolojisi, deniz jeoloji ve jeofizii, bal覺kç覺l覺k, ihtiyoloji ve limnoloji. Kaynaklar, Kütüphane Kongre Sistemine göre s覺n覺fland覺r覺lm覺t覺r. Mevcut durumda kütüphane kaynaklar覺n覺n say覺s覺 yakla覺k 3500’dür. Kütüphanenin bahsi geçen konularda çeitli ulusal ve uluslararas覺 dergilere üyelii de bulunmaktad覺r.

Kütüphanenin önemli bir servisi, Türkiye denizleri oinografisiyle ilgili yap覺lm覺 makale kopyalar覺n覺 bünyesinde toplamas覺d覺r. Kütüphanede,  bu makalelerden yakla覺k olarak 7500 adet bulunmaktad覺r. Fakülte üyeleri ve örencilerin ana kampüs kütüphanesine çevrimiçi ula覺m覺 da mevcuttur.

Kütüphane kaynaklar覺, Türkiye içinde ve d覺覺nda olan tüm deniz bilimcilerin kullan覺m覺na aç覺kt覺r.

ODTÜ  Kimya Mühendislii mezunu olan Gülgün Latif, kütüphanenin kurulu y覺l覺 olan 1978’den emekli olduu 2001 y覺l覺na kadar kütüphaneci olarak görev yapm覺t覺r. Fakülte üyeler ve örencilerle iletiim kuran ve uluslararas覺 toplant覺larda dier deniz bilimleri kütüphanecileriyle de görüen Latif, ilgili kitap, kopya ve dergilerin kütüphaneye kazand覺r覺lmas覺nda büyük bir rol oynam覺t覺r. Önemli katk覺lar覺ndan birisi, yeni ç覺kan makaleleri takip ederek kütüphaneye kazand覺rmas覺d覺r. Onun emekleri sayesinde, kitap, dergi ve teknik raporlar bilgisayar ortam覺nda kolay kullan覺lacak formattad覺r.

3 Mart 2002’deki vefat覺ndan sonra kütüphanenin ad覺 Gülgün Latif Kütüphanesi olarak deitirilmitir.