Arat覺rma Olanaklar覺

Arat覺rma Gemileri

Enstitü, üç adet arat覺rma gemisine sahiptir: 433 gross-tonluk R/V Bilim-2 aç覺k deniz çal覺malar覺nda ve 16m’lik iki küçük arat覺rma gemisi: Lamas-1 ve Erdemli k覺y覺 bölge çal覺malar覺nda kullan覺lmaktad覺r.

Enstitü’nün tarihine bir katk覺 salamak amac覺yla, bilimsel seferlere ait bilgileri kurtarmak, düzenlemek ve yay覺nlamak üzere bir giriim balat覺lm覺t覺r. Tamam覺 30 y覺ll覺k olan bu eski dosyalar覺 bulmak, kolay olmad覺覺 gibi her zaman mümkün de olmam覺t覺r.

Bu verileri tamamlamak amac覺yla okuyuculardan gelecek katk覺lar her zaman ho kar覺lanacakt覺r.

 

ODTU-DBE seferleri hakk覺nda detayl覺 bilgilere Aktiviteler k覺sm覺ndaki Seferler Web Sayfas覺ndan ulaabilirsiniz.

R/V B襤L襤M-2 (R/V B襤L襤M 2006’dan önce)

ODTU-DBE’nin ana arat覺rma gemisi olan Bilim-2, oinografik arat覺rma gemisi olarak tasarlanm覺 ve 1983 y覺l覺nda denize indirilmitir.  

Bilim-2’nin 12 kiilik tayfa kapasitesi bulunmaktad覺r ve 14 kiilik bir bilim ekibini yakla覺k 45 gün denizde tutma kapasitesindedir.

Bilim’de fiziksel ve kimyasal veriler, Sea-Bird Model 9 CTD ve 5’er litrelik 12 ieli General Oceanics Rosette örnekleyicisi birlikte kullan覺larak yap覺lmaktad覺r. CTD ve Rosette, 2000m’lik kablo bulunduran Lebus hidrografik vinç ile kullan覺lmaktad覺r. Güvertede yap覺lacak analizler için, otomatik Winkler titrasyon sistemi, oto-analizör, yerinde ölçüm yapan bir spektro-florometre, optik (irradiance meter) ölçüm cihaz覺 ve dier ölçüm cihazlar覺 bulunmaktad覺r.

Bilim-2 bal覺kç覺l覺k ve deniz biyolojisi çal覺malar覺 için tam donan覺ml覺d覺r. Bu çal覺malar için baz覺 ana malzemeler; 7.5 ton ve 2x1500m kablo kapasiteli Norlau hidrolik trol vinci ve 6 ton kapasiteli bir hidrolik a vincidir.

Denizsel jeolojik arat覺rmalar, EG&G Uniboom s覺 sismik sistemi, yan-taramal覺 sonar ve çeitli karot al覺c覺lar kullan覺larak gerçekletirilmektedir. Deniz taban覺 çal覺malar覺nda, uzaktan kumanda edilebilen bir sualt覺 kameras覺 (Mini Rover Benthos MK II) da kullan覺lmaktad覺r.

Elektrik Destek Sistemi

Gerektiinde paralel de balanabilen iki adet 175HP’lik (her biri) MWM dizel jeneratörler 380v-220v AC güç salamaktad覺r. 3kVA’l覺k kesintisiz güç kayna覺 ünitesi ve 10kVA’l覺k izolasyon iletici, laboratuvarlara 220v AC salamaktad覺r. Acil durum güç destei olarak 1 adet 12Kw’l覺k MWM jeneratör de ayr覺ca bulunmaktad覺r.

Laboratuvar’lar

Kimyasal ve besin tuzu analizlerinin yap覺ld覺覺, 9x8 m2’lik analitik ve 覺slak laboratuvar, güvertede bulunmaktad覺r. Laboratuvarlar覺n yan覺nda, bilgisayarlar, IEEE-488 arayüzü, A/D dönütürücüler, paralel/seri arayüzler ve çeitli cihazlar覺n güverte ünitelerini bar覺nd覺ran veri toplama ve analiz odas覺 bulunmaktad覺r. Biyoloji ve optik laboratuvarlar覺 ve küçük makine atelyesi güvertenin alt覺nda bulunmaktad覺r.

Vinç Sistemleri

Lebus oinografik vinç (2000m’lik tek sar覺ml覺 8mm kablo kapasiteli)

Hidrolik trol vinci (7.5 ton, 2x1500m 18mm çelik tel kapasiteli)

Hidrolik a vinci( 6m3 a ve 6 ton kapasiteli)

Teleskopik vinç (250kg kald覺rma kapasitesi, 10m yükseltme uzunluu, 360 derece dönebilir)

Çift A-kasnak (çok amaçl覺, 500kg ve 8ton)

Navigasyon ve 襤letiim Ekipmanlar覺

Uydu navigasyon ve Küresel Konumland覺rma Sistemi (Magnovax MX 100)

Radar ( DECCA RM 1226)

Oto-pilot (DECCA 757)

Gyro-pusula tekrarlay覺c覺lar覺 (ARMA BROWN MK10)

Radyo konsolu

Telefonlar (VHF Scanti 64 kanall覺, VHF SHIPMATE RS 8000, VHF ICOM IC-M2 portable 88 kanall覺)

襤zleme al覺c覺lar覺 WR 6000 (SCANTI-2182 kHz)

Citizen Band Trans-al覺c覺lar覺 (COBRA)

Hava durumu faks al覺c覺s覺 (Navtex SAIT Electronic XH 5121)

Dört adet UHF el-telsizi (ASELSAN)

Arat覺rma Gemileriyle 襤letiim kurmak için Enstitü’de bulunan tesisler

SSB Trans-al覺c覺 SAIT-ER 4250 (襤letici T 5000, Al覺c覺 R 5000, Radyo Telefon ER 4250)

VHF Radyo Telefon (SAIT-ARCTOS 64 Kanall覺)

R/V Lamas-1

Çounlukla biyolojik ve bal覺kç覺l覺k arat覺rmalar覺nda kullan覺lan trol teknesi olmas覺n覺n yan覺 s覺ra, oinografik arat覺rmalar覺 da yapabilme kapasitesine sahip, ahap gövdeli, 1981 yap覺m覺,16 m uzunluk, 28 Gross-ton, 7.65 Net ton, 12 knot maksimum h覺z, 3 mürettebat ve 4 bilim insan覺 kapasitelidir.

Navigasyon ve 襤letiim Ekipmanlar覺

JRC Bal覺kç覺l覺k ekosounder (Bal覺k bulucu) (50 &200 kHz)

Garmin GPS

Oinografik vinç

Sentinel Workhorse ADCP (300kHz)

Kablosuz iletiim ayg覺t覺

R/V Erdemli

Çounlukla k覺y覺sal çal覺malarda kullan覺l覺r. Ahap gövdeli yelkenli, 1979’da yap覺lm覺t覺r. 30 Gross-ton, 10 knot maksimum h覺z, 17m uzunluk, 4 mürettebat ve 5 bilim insan覺 kapasiteli olup, JRC Ekosounder ve vince sahiptir.