DATE PERSON TITLE
8/2/2006 Dr. Cengiz ÖZALP Structural and functional studies of Cytochrome P450 in mammalian cells.
10/2/2006 Mustafa Toker Van Gölü’nün (PaleoVAN) Jeolojik ve iklimsel potansiyeli için belirlenen yeni ICDP sitesi
1/2/2006 Dr. Mahmut OKYAR Karataş-Osmaniye fay zonunun denize uzanımının sismik yöntemlerle araştırılması
19/1/2006 Dr. Temel Oğuz Karadeniz ekosisteminin mevcut durumunun ve gelecekteki olası davranış biçimlerinin saptanması