DATE PERSON TITLE
26/9/2005 Yard. Doç. Dr. Şengül Beşiktepe -Kuzeydoğu Akdeniz’de zooplankton kommünitesinin mevsimlik değişimleri ve biyotik ve abiyotik faktörler etkileşimi -Karadeniz’de muhtemel zararlı diatom türü Pseudo-nitzschia’nın toksisitesi ve ekolojik etkileri -Ölü/Canlı Kopepod Oranları: Mersin Körfezinde mevsimlik değişimleri
11/5/2005 Doç. Dr. Zahit Uysal Kilikya Baseni kıyısal ekosisteminde dolaşım, taşınım ve ötrofikasyon araştırmaları Proje Seferi
23/6/2005 Dr. Michel Dennis Short-term variability of heterotrophic bacteria of the northwestern Mediterranean in late summer 2004. Evidence for pulsed mineralisation in the water column
15/6/2005 Dr. Partice Francour How to ases fish secondary from underwater visual census-An application to the naturel reserve of Scandola (Corsica Northwestern Mediterranean. France)
31/5/2005 Dr. Hasan Çavşak Doğu Ponditler ve Karadeniz'deki kabuk ve üst mantonun üç boyutlu gravite ters çözüm modellemesi
29/4/2005 Dr. Gülay Özcengiz Genom projeleri: Biyoteknoloji ve sağlık alanına etkileri
29/4/2005 Dr. Gürdal Alaeddinoğlu Teknopark uygulamaları
11/2/2005 Dr. Lawrence Mee The Black Sea: catastrophy in remission?
13/1/2005 Dr. Yücel Yılmaz Truva Antik Kentinin Önemi ve Yok Oluşunda Doğa Güçlerinin Rolü 13 Ocak 05