Tez Savunma Sinavi Hakkinda

Doktora öğrencisi Veli Çağlar Yumruktepe'nin tez savunması 13 Aralık 2016 Saat 10:30'da seminer salonunda yapılacaktır.